Altitudes de Princesa Isabel

A Altitude de Princesa Isabel no Paraíba é:

Altitude de Princesa Isabel

684.0 m

Outras áreas no estado do Paraíba