Altitudes de Oriximiná

A Altitude de Oriximiná no Pará é:

Altitude de Oriximiná

55.0 m

Outras áreas no estado do Pará