Altitudes de Ipueiras

A Altitude de Ipueiras no Ceará é:

Altitude de Ipueiras

557.5 m

Outras áreas no estado do Ceará