Altitudes de Coxixola

A Altitude de Coxixola no Paraíba é:

Altitude de Coxixola

470.8 m

Outras áreas no estado do Paraíba